Anders Aannemer

site wordt nog aan gewerkt, maar is toegankelijk

NTA Keuringen

NTA  Keuringen
Sinds enige tijd is een “APK” keuring voor woningen ontwikkeld waarbij gekeken wordt naar de veiligheid van de technische installaties.
Vooralsnog is de keuring niet verplicht, maar de verwachting is dat dit niet erg lang zal duren. Steeds meer woningbouw verenigingen voeren deze keuring al uit, omdat ze willen weten hoe de staat van hun onroerend-goed bestand er voor staat, en hoe veilig hun huurders wonen. Ook steeds meer verzekeraars eisen zo’n keuring voor de opstalverzekering van een woning of bedrijfspand.
En het geeft toch ook een prettig gevoel als er achtergekomen wordt dat er een gevaarlijke situatie is ontstaan in uw huis waar u geen weet van had?
De kosten van de keuring kan varieren, afhankelijk van het type woning en hoe uitgebreidt de installaties zijn. echter voor een standaard rijtjes huis kunt u uitgaan van 100 euro incl. rapport. Dit betekend dat u voor de APK van uw auto meer kwijt bent op jaar basis dan de keuring van uw belangrijkste bezit, namelijk uw huis. Er zal maar brand uitbreken dan kunnen de financiële gevolgen stukken groter zijn dan bij een aanrijding met uw auto.

Wij kunnen voor u een keuring verzorgen waarbij gekeken wordt naar de algehele staat van de verschillende installaties.

Deze keuring houdt onder andere in:

– Er wordt gekeken naar de staat van de leidingen, zijn ze aangetast en gecorrodeerd, en zo ja hoe ernstig is deze corrosie, de loop van de leidingen,
zijn er zogenaamde hot spots i.v.m. legionella vergiftiging?

– De gas installatie en de hoofdkraan worden afgeperst en gecontroleerd op dichtheid.

– Indien noodzakelijk worden CO metingen verricht.

– De aardlekschakelaars worden doorgemeten op aanspreekstroom, foutstroom en aanspreektijd.

– De circuitimpedantie wordt gemeten.

– Er wordt gemeten en gekeken naar de vereffenings-leidingen.

– Er wordt gekeken naar het gevaar voor directe en indirecte aanraking.

-Er wordt gekeken naar de aansluitingen van de water gas en elektra installaties.

– Er wordt gekeken naar de waterinstallatie op lekkage en installatie fouten.
Na de keuring krijgt u een overzichtelijk rapport met alle gemeten waardes en een beschrijving van eventuele gebreken vergezeld van een  advies om eventuele gebreken te verhelpen. Gevaarlijke situaties dienen direct verholpen te worden, minder gevaarlijke gebreken worden geadviseerd op niet te lange termijn te (laten) verhelpen. Verder zal er een weging plaatsvinden na hoeveel jaar een volgende keuring wenselijk is. Dit kan varieren tussen de 2 en de 10 jaar.

De gebreken kunnen in overleg door ons verholpen worden, maar met het oog op vermeende belangenverstrengeling zullen we dat alleen op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever doen.

 

afkeur elektra groepenkast

Voorbeeld van onjuist installeren groepenkast. Kast is aan de onderzijde open en leidingen niet of niet voldoende gebeugeld.